Fastighets AB Grosshandlarvägen

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Anette Scheibe Lorentzi (OPOL)
Ordförande
2022-11-07 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Anette Scheibe Lorentzi
Thomas Andersson (OPOL)
Vice ordförande
2022-12-19 — 2023-03-31
E-post: thomas.andersson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Thomas Andersson
Johanna Magnusson (OPOL)
Ledamot
2022-05-09 — 2023-03-31
Telefon: 08-508 29762
E-post: johanna.magnusson@stadshusab.se
Visa alla uppdrag för Johanna Magnusson
Ingrid Storm (OPOL)
Suppleant
2020-01-27 — 2023-03-31
E-post: ingrid.storm@stadshusab.se
Visa alla uppdrag för Ingrid Storm
Sidrah Schaider (OPOL)
Suppleant
2022-11-07 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Sidrah Schaider
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
Lekmannarevisor
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulla-Britt Ling-Vannerus
Barbro Ernemo (V)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Barbro Ernemo