Gå till

Bolagsstyrelser

Fastighets AB Grosshandlarvägen

Mandatperiod: 2015-10-26 - 2019-03-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-04-09 -- 2019-03-01
Thomas Andersson (OPOL)
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2017-09-04 -- 2019-03-01
Håkan Falk (OPOL)
E-post: hakan.falk@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2017-09-04 -- 2019-03-01
Krister Stralström (OPOL)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-10-26 -- 2019-03-01
Sara Feinberg (OPOL)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2015-10-26 -- 2019-03-01
Catharina Gyllencreutz (OPOL)
Telefon: 08-508 29 000
E-post: catharina.gyllencreutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2015-10-26 -- 2019-03-01
Bosse Ringholm (S)
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2015-10-26 -- 2019-03-01
Birgitta Guntsch (M)
E-post: birgitta.guntsch@stockholm.se
Visa alla uppdrag