Film Capital Stockholm AB

Mandatperiod: 2019-01-28 - 2022-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ledamot
2019-01-28 -- 2022-12-31
Jonas Naddebo (C)
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag