Kommunstyrelsens integrationsutskott

Mandatperiod: 2019-02-06 - 2022-10-14

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Ernlund (C)
Ordförande
2020-01-01 — 2022-10-14
E-post: karin.ernlund@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Ernlund
Rashid Mohammed (V)
Vice ordförande
2019-04-10 — 2022-10-14
Mobil: 0708614533
E-post: rashid.mohamed@yahoo.se
Visa alla uppdrag för Rashid Mohammed
Andrea Hedin (M)
Ledamot
2019-02-06 — 2022-10-14
E-post: andrea.hedin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Andrea Hedin
Jan Jönsson (L)
Ledamot
2020-02-05 — 2022-10-14
Socialborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Jönsson
Mariana Moreira Duarte (MP)
Ledamot
2019-02-06 — 2022-10-14
Intern gruppledare
Mobil: 076 12 29 646
E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mariana Moreira Duarte
Karin Gustafsson (S)
Ledamot
2019-02-06 — 2022-10-14
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Gustafsson
Kadir Kasirga (S)
Ledamot
2020-03-04 — 2022-10-14
Kriminalvårdare
Mobil: 076-1290095
E-post: Kadir.kasirga@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kadir Kasirga
Sophia Granswed Baat (M)
Ersättare
2019-03-06 — 2022-10-14
Egenföretagare
Mobil: 070-73 70 275
E-post: sophia.granswed@gmail.com
Visa alla uppdrag för Sophia Granswed Baat
Björn Ljung (L)
Ersättare
2019-03-27 — 2022-10-14
affärsutvecklingschef, kommunfullm
E-post: bjorn@ljungconsulting.se
Visa alla uppdrag för Björn Ljung
Daniel Helldén (MP)
Ersättare
2019-02-06 — 2022-10-14
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Daniel Helldén
Erik Slottner (KD)
Ersättare
2019-02-06 — 2022-10-14
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Erik Slottner
Catharina Piazzolla (S)
Ersättare
2020-04-22 — 2022-10-14
Mobil: 070-220 86 92
E-post: catti.piazzolla@gmail.com
Visa alla uppdrag för Catharina Piazzolla
Clara Lindblom (V)
Ersättare
2022-02-09 — 2022-10-14
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Clara Lindblom
Lisa Palm (Fi)
Ersättare
2020-09-02 — 2022-10-14
Ersättare
E-post: lisa.palm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lisa Palm