Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Farstas demokrati-, integrations- och föreningsråd

Mandatperiod: 2019-01-31 - 2022-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-31 -- 2022-12-31
Malena Liedholm Ndounou (C)
Mobil: 072 560 70 70
E-post: malena.liedholm@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-31 -- 2022-12-31
Moa Sahlin (S)
Mobil: 073 652 58 82
E-post: moa.m.sahlin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-31 -- 2022-12-31
Olof Peterson (M)
Mobil: 070 520 36 02
E-post: olof.peterson1997@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-31 -- 2022-12-31
Lisa Carlbom (MP)
Mobil: 070 731 73 48
E-post: lisa.carlbom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-31 -- 2022-12-31
Niklas Aurgrunn (V)
Mobil: 073 392 89 84
E-post: niklas.aurgrunn@gmail.com
Visa alla uppdrag