Farstas demokrati-, integrations- och föreningsråd

Mandatperiod: 2019-01-31 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Malena Liedholm Ndounou (C)
Ordförande
2019-01-31 — 2022-12-31
Mobil: 072 560 70 70
E-post: malena.liedholm@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Malena Liedholm Ndounou
Moa Sahlin (S)
Vice ordförande
2019-01-31 — 2022-12-31
Mobil: 073 652 58 82
E-post: moa.m.sahlin@gmail.com
Visa alla uppdrag för Moa Sahlin
Niklas Aurgrunn (V)
Ledamot
2019-01-31 — 2022-12-31
Mobil: 073 392 89 84
E-post: niklas.aurgrunn@gmail.com
Visa alla uppdrag för Niklas Aurgrunn
Lisa Carlbom (MP)
Ledamot
2019-01-31 — 2022-12-31
Mobil: 070 731 73 48
E-post: lisa.carlbom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lisa Carlbom
Olof Peterson (M)
Ledamot
2019-01-31 — 2022-12-31
Mobil: 070 520 36 02
E-post: olofpeterson08@gmail.com
Visa alla uppdrag för Olof Peterson