Farstas utvecklings- och näringslivsråd

Mandatperiod: 2019-01-31 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Kristina Lutz (M)
Ordförande
2020-04-16 — 2022-12-31
Mobil: 076 12 18 180
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kristina Lutz
Karin Lekberg (S)
Vice ordförande
2019-01-31 — 2022-12-31
Mobil: 070 480 27 34
E-post: karin@lekberg.se
Visa alla uppdrag för Karin Lekberg
Arne Fredholm (M)
Ledamot
2019-01-31 — 2022-12-31
Mobil: 073 389 00 45
E-post: arne@fredholm.biz
Visa alla uppdrag för Arne Fredholm
Rikard Werge (L)
Ledamot
2019-01-31 — 2022-12-31
Mobil: 073 322 54 84
E-post: rikard.werge@gmail.com
Visa alla uppdrag för Rikard Werge
Johanna Mathiasson (V)
Ledamot
2022-03-17 — 2022-12-31
Mobil: 070 306 43 24
E-post: johanna.mathiasson@gmail.com
Visa alla uppdrag för Johanna Mathiasson