Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Farstas utvecklings- och näringslivsråd

Mandatperiod: 2019-01-31 - 2022-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2020-04-16 -- 2022-12-31
Kristina Lutz (M)
Mobil: 076 12 18 180
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-31 -- 2022-12-31
Karin Lekberg (S)
Mobil: 070 480 27 34
E-post: karin@lekberg.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-31 -- 2022-12-31
Arne Fredholm (M)
Mobil: 073 389 00 45
E-post: arne.fredholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-31 -- 2022-12-31
Rikard Werge (L)
Mobil: 073 322 54 84
E-post: rikard.werge@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-11-17 -- 2022-12-31
Malin Broman (V)
Mobil: 072 009 37 43
E-post: bromanmalin@gmail.com
Visa alla uppdrag