Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Farstas miljöråd

Mandatperiod: 2019-01-31 - 2022-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-31 -- 2022-12-31
Peter Öberg (L)
Mobil: 070 533 58 32
E-post: oeberg.peter@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-31 -- 2022-12-31
Milla Eronen (V)
Mobil: 073 15 13 400
E-post: milla.eronen.sdn.farsta@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-31 -- 2022-12-31
Ann-Louise Ebérus (M)
Mobil: 070 356 47 51
E-post: lollo111@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-31 -- 2022-12-31
Lisa Carlbom (MP)
Mobil: 070 731 73 48
E-post: lisa.carlbom@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-04-16 -- 2022-12-31
Pelle Pettersson (S)
E-post: pelle659@hotmail.com
Visa alla uppdrag