Farstas miljöråd

Mandatperiod: 2019-01-31 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Peter Öberg (L)
Ordförande
2019-01-31 — 2022-12-31
Mobil: 070 533 58 32
E-post: oeberg.peter@gmail.com
Visa alla uppdrag för Peter Öberg
Vakant (--)
Vice ordförande
2022-05-25 — 2022-12-31
Ann-Louise Ebérus (M)
Ledamot
2019-01-31 — 2022-12-31
Mobil: 070 356 47 51
E-post: lollo111@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Ann-Louise Ebérus
Lisa Carlbom (MP)
Ledamot
2019-01-31 — 2022-12-31
Samhällvägledare
Mobil: 070 731 73 48
E-post: lisa.carlbom@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lisa Carlbom
Pelle Pettersson (S)
Ledamot
2020-04-16 — 2022-12-31
Mobil: 070 439 18 40
E-post: pelle659@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Pelle Pettersson