Kommunstyrelsens trygghetsutskott

Mandatperiod: 2019-03-06 - 2022-10-16

Gå till Kommunstyrelsens trygghetsutskott

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-03-06 -- 2022-10-16
Erik Slottner (KD)
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-06-05 -- 2022-10-16
Karin Gustafsson (S)
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-03-06 -- 2022-10-16
Johan Nilsson (M)
fil.mag.
E-post: johan.nilsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-03-27 -- 2022-10-16
Björn Ljung (L)
affärsutvecklingschef, kommunfullm
E-post: bjorn@ljungconsulting.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-03-06 -- 2022-10-16
Mariana Moreira Duarte (MP)
Intern gruppledare
Mobil: 076 12 29 646
E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-03-06 -- 2022-10-16
Jan Valeskog (S)
Oppositionsborgarråd
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-04-10 -- 2022-10-16
Rashid Mohammed (V)
Mobil: 0708614533
E-post: rashid.mohamed@yahoo.se, rashid.abdi.mohammed@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-03-06 -- 2022-10-16
Kristina Lutz (M)
Mobil: 076 12 18 180
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-02-05 -- 2022-10-16
Jan Jönsson (L)
Socialborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-03-06 -- 2022-10-16
Daniel Helldén (MP)
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-03-06 -- 2022-10-16
Fredrik Lindstål (C)
Mobil: 0707-91 37 28
E-post: fredrik.lindstal@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-04-22 -- 2022-10-16
Catharina Piazzolla (S)
Mobil: 070-220 86 92
E-post: catti.piazzolla@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-04-10 -- 2022-10-16
Clara Lindblom (V)
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2020-09-02 -- 2022-10-16
Lisa Palm (Fi)
Ersättare
E-post: lisa.palm@stockholm.se
Visa alla uppdrag