Kommunstyrelsens trygghetsutskott

Mandatperiod: 2019-03-06 - 2022-10-16

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Erik Slottner (KD)
Ordförande
2019-03-06 — 2022-10-16
Stadshuset, KD-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: erik.slottner@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Erik Slottner
Karin Gustafsson (S)
Vice ordförande
2019-06-05 — 2022-10-16
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Gustafsson
Johan Nilsson (M)
Ledamot
2019-03-06 — 2022-10-16
fil.mag.
E-post: johan.nilsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johan Nilsson
Björn Ljung (L)
Ledamot
2019-03-27 — 2022-10-16
affärsutvecklingschef, kommunfullm
E-post: bjorn@ljungconsulting.se
Visa alla uppdrag för Björn Ljung
Mariana Moreira Duarte (MP)
Ledamot
2019-03-06 — 2022-10-16
Intern gruppledare
Mobil: 076 12 29 646
E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mariana Moreira Duarte
Jan Valeskog (S)
Ledamot
2019-03-06 — 2022-10-16
Oppositionsborgarråd
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Valeskog
Rashid Mohammed (V)
Ledamot
2019-04-10 — 2022-10-16
Mobil: 0708614533
E-post: rashid.mohamed@yahoo.se
Visa alla uppdrag för Rashid Mohammed
Kristina Lutz (M)
Ersättare
2019-03-06 — 2022-10-16
Mobil: 076 12 18 180
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kristina Lutz
Jan Jönsson (L)
Ersättare
2020-02-05 — 2022-10-16
Socialborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Jönsson
Daniel Helldén (MP)
Ersättare
2019-03-06 — 2022-10-16
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Daniel Helldén
Fredrik Lindstål (C)
Ersättare
2019-03-06 — 2022-10-16
Mobil: 0707-91 37 28
E-post: fredrik.lindstal@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Fredrik Lindstål
Catharina Piazzolla (S)
Ersättare
2020-04-22 — 2022-10-16
Mobil: 070-220 86 92
E-post: catti.piazzolla@gmail.com
Visa alla uppdrag för Catharina Piazzolla
Clara Lindblom (V)
Ersättare
2022-02-09 — 2022-10-16
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Clara Lindblom
Lisa Palm (Fi)
Ersättare
2020-09-02 — 2022-10-16
Ersättare
E-post: lisa.palm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lisa Palm