Stiftelsen Strindbergsmuseet

Mandatperiod: 2020-03-23 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Marja Sandin-Wester (MP)
Ordförande
2020-03-23 — 2022-12-31
E-post: marja.sandin-wester@mp.se
Visa alla uppdrag för Marja Sandin-Wester
Ann Mari Engel (V)
Vice ordförande
2020-03-23 — 2022-12-31
fil dr
Mobil: 070-727 74 20
E-post: annmari.engel@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ann Mari Engel
Thomas Wihlman (C)
Ledamot
2020-03-23 — 2022-12-31
M.Sc, Ph.D, Kulturjournalist
E-post: thomas.wihlman@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Thomas Wihlman
Ewa Carlsson Hallberg (S)
Suppleant
2020-03-23 — 2022-12-31
E-post: ewa.carlsson.h@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ewa Carlsson Hallberg
Birgitta Persson (M)
Suppleant
2020-04-20 — 2022-12-31
E-post: birgitta.persson@bivision.se
Visa alla uppdrag för Birgitta Persson
Cecilia Carpelan (L)
Suppleant
2020-05-25 — 2022-12-31
Mobil: 070- 984 03 06
E-post: cecilia.carpelan@gmail.com
Visa alla uppdrag för Cecilia Carpelan
Eva Lundberg (MP)
Lekmannarevisor
2020-03-23 — 2022-12-31
E-post: eva.lundberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Lundberg