Stiftelsen Strindbergsmuseet

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2025-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Ann Mari Engel (V)
Ordförande
2023-01-01 — 2025-12-31
fil dr
Mobil: 070-727 74 20
E-post: annmari.engel@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ann Mari Engel
Lennart Nordfors (L)
Vice ordförande
2024-03-11 — 2025-12-31
Visa alla uppdrag för Lennart Nordfors
Göran Eriksson (S)
Ledamot
2023-01-01 — 2025-12-31
Telefon: +46708699470
Mobil: 0708699470
Visa alla uppdrag för Göran Eriksson
Maria Hannäs (V)
Suppleant
2023-01-01 — 2025-12-31
jourhandläggare
Mobil: 076-796 62 00
E-post: maria.hannas@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria Hannäs
Helene Mårtenson (MP)
Suppleant
2023-01-01 — 2025-12-31
Hållbarhetsstrateg och konstnär
E-post: hele.marte@gmail.com
Visa alla uppdrag för Helene Mårtenson
Magnus Kendel (M)
Suppleant
2023-01-01 — 2025-12-31
Jur kand
E-post: magnus.kendel@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Magnus Kendel
Lola Bodin (V)
Lekmannarevisor
2023-01-30 — 2025-12-31
E-post: lola.bodin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lola Bodin