Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Abit Dundar (L)
Ordförande
2022-01-01 — 2022-12-31
socionom
Mobil: 076-129 07 14
E-post: abit.dundar@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Abit Dundar
Maria Ljuslin (V)
1:e vice ordförande
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0703769216
E-post: maria.ljuslin@gmail.com
Visa alla uppdrag för Maria Ljuslin
Johan Nilsson (M)
2:e vice ordförande
2022-01-01 — 2022-12-31
fil.mag.
E-post: johan.nilsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Johan Nilsson
Anette Hellström (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: anette.hellstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anette Hellström
Susanne Sjöblom (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: susanne.sjoblom@moderaterna.se
Visa alla uppdrag för Susanne Sjöblom
Torbjörn Erbe (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
IT Konsult
E-post: torbjorn.erbe@moderaterna.blog
Visa alla uppdrag för Torbjörn Erbe
Rebekka Dominique (MP)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 073 080 29 13
E-post: rebekka.dominique@gmail.com
Visa alla uppdrag för Rebekka Dominique
Johan Vesterlund (C)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0762094760
E-post: johanvesterlund@gmail.com
Visa alla uppdrag för Johan Vesterlund
Eva Fagerhem (S)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
socionom
Telefon: 08-508 20 114
Mobil: 076-122 01 14
E-post: eva.fagerhem@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Fagerhem
Stefan Johansson (S)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Telefon: 0709685671
E-post: stefan.l.johansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Johansson
Mathias Walldén (S)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: mathias.wallden@gmail.com
Visa alla uppdrag för Mathias Walldén
Ann-Marie Strömberg (V)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-752 5483
E-post: annmarie2@bredband.net
Visa alla uppdrag för Ann-Marie Strömberg
Henrik Åkerlund (SD)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: henrik.akerlund@sd.se
Visa alla uppdrag för Henrik Åkerlund
Sara Lundberg (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Sara Lundberg
Henrik Odén (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 076-213 89 60
E-post: henrik.moderat@icloud.com
Visa alla uppdrag för Henrik Odén
Tita Bergquist (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: tita.bergquist@gmail.com
Visa alla uppdrag för Tita Bergquist
Tony Ottebjer-Winkler (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Tony Ottebjer-Winkler
Inger Swahn (L)
Ersättare
2022-05-30 — 2022-12-31
Mobil: 070-7680086
Visa alla uppdrag för Inger Swahn
Henrik Falk (C)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Henrik Falk
Lolita Lovén Johnsen (KD)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: lolita.johnsen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lolita Lovén Johnsen
Mikaela Wedin (S)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: wedinmikaela@gmail.com
Visa alla uppdrag för Mikaela Wedin
Malte Sigemalm (S)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
miljöchef
Mobil: 070-885 10 36
E-post: malte.sigemalm@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Malte Sigemalm
Gun Högbacke (S)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: gun.hogbacke@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Gun Högbacke
Mattias Håkansson (V)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Bussförare
E-post: mattias.hakansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mattias Håkansson
Björn Häll Kellerman (V)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: bjorn.hall.kellerman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Björn Häll Kellerman
Ingela Lansgard (SD)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Nämndeman
E-post: ingela.lansgard@sd.se
Visa alla uppdrag för Ingela Lansgard