Gå till

Stadsdelsnämndernas utskott, råd, delegationer m. m.

Hägersten-Älvsjö råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2020-07-01 - 2022-12-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2020-07-01 -- 2022-12-31
Anders Nordmark (OPOL), FR
Telefon: 070-682 18 42
E-post: ordpussel@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2020-07-01 -- 2022-12-31
Ulla Smedberg (OPOL), FR
E-post: ulla.smedberg@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-07-01 -- 2022-12-31
Birgitta Björklund (OPOL), FR
Mobil: 070-26 08 246
E-post: majbirgitta.bj@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-07-01 -- 2022-12-31
Ingela Hedén (OPOL), DHR
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-07-01 -- 2022-12-31
Lotta Rosenström (OPOL), FR
FUB/HSO
E-post: rosenstrom.lotta@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-07-01 -- 2022-12-31
Anita Thisell (OPOL), RSMH
Telefon: 070-733 30 56
E-post: anitathisell@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2020-07-01 -- 2022-12-31
Margareta Åsén Johansson (OPOL), SRF
E-post: margareta.asenjohansson@telia.com
Visa alla uppdrag