Hägersten-Älvsjö råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2020-07-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Ulla Smedberg (OPOL), FR
Ordförande
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: ulla.smedberg@telia.com
Visa alla uppdrag för Ulla Smedberg
Axel Otten (OPOL), RSMH
Vice ordförande
2022-03-24 — 2022-12-31
Ledamot
Visa alla uppdrag för Axel Otten
Håkan Jarmar (OPOL), FR
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: hakan.jarmar10@gmail.com
Visa alla uppdrag för Håkan Jarmar
Ingela Hedén (OPOL), DHR
Ledamot
2020-07-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ingela Hedén
Lotta Rosenström (OPOL), FR
Ledamot
2020-07-01 — 2022-12-31
FUB/HSO
E-post: rosenstrom.lotta@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lotta Rosenström
Margareta Åsén Johansson (OPOL), SRF
Ledamot
2020-07-01 — 2022-12-31
E-post: margareta.asenjohansson@telia.com
Visa alla uppdrag för Margareta Åsén Johansson
Robin Slätt (OPOL)
Ledamot
2022-03-24 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Robin Slätt