Hägersten-Älvsjö råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2020-07-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Anders Nordmark (OPOL), FR
Ordförande
2020-07-01 — 2022-12-31
Telefon: 070-682 18 42
E-post: ordpussel@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anders Nordmark
Ulla Smedberg (OPOL), FR
Vice ordförande
2020-07-01 — 2022-12-31
E-post: ulla.smedberg@telia.com
Visa alla uppdrag för Ulla Smedberg
Birgitta Björklund (OPOL), FR
Ledamot
2020-07-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-26 08 246
E-post: majbirgitta.bj@gmail.com
Visa alla uppdrag för Birgitta Björklund
Ingela Hedén (OPOL), DHR
Ledamot
2020-07-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Ingela Hedén
Lotta Rosenström (OPOL), FR
Ledamot
2020-07-01 — 2022-12-31
FUB/HSO
E-post: rosenstrom.lotta@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lotta Rosenström
Anita Thisell (OPOL), RSMH
Ledamot
2020-07-01 — 2022-12-31
Telefon: 070-733 30 56
E-post: anitathisell@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Anita Thisell
Margareta Åsén Johansson (OPOL), SRF
Ledamot
2020-07-01 — 2022-12-31
E-post: margareta.asenjohansson@telia.com
Visa alla uppdrag för Margareta Åsén Johansson