Gå till

Bolagsstyrelser

Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag — SYVAB

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2023-03-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Lekmannarevisor
2021-01-01 -- 2023-03-31
Michael Santesson (MP)
E-post: michael.santesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2021-01-01 -- 2023-03-31
Bosse Ringholm (S)
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag