Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag — SYVAB

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Michael Santesson (MP)
Lekmannarevisor
2021-01-01 — 2023-03-31
E-post: michael.santesson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Michael Santesson
Bosse Ringholm (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2021-01-01 — 2023-03-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm