Sydvästra stockholmsregionens va-verks aktiebolag — SYVAB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Thomas Bengtsson (MP)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: revision.rvk@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Thomas Bengtsson
Stefan Kindborg (M)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: rolf.stefan.kindborg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Stefan Kindborg