Gå till

Bolagsstyrelser

Fastighets AB Valsverket

Mandatperiod: 2021-02-01 - 2023-03-31
Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-02-01 -- 2023-03-31
Krister Schultz (OPOL)
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-02-01 -- 2023-03-21
Johan Castwall (OPOL)
E-post: johancastwall@stockholmshamnar.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-02-01 -- 2023-03-21
Oscar Lavelid (OPOL)
Visa alla uppdrag

Suppleant
2021-02-01 -- 2023-03-31
Catharina Gyllencreutz (OPOL)
Telefon: 08-508 29 000
E-post: catharina.gyllencreutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Suppleant
2021-02-01 -- 2023-03-31
Ingrid Storm (OPOL)
E-post: ingrid.storm@stadshusab.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisor
2021-02-01 -- 2023-03-31
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Lekmannarevisorssuppleant
2021-02-01 -- 2023-03-31
Barbro Ernemo (V)
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag