S:t Erik Tullhusen AB

Mandatperiod: 2021-03-22 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Krister Schultz (OPOL)
Ordförande
2021-03-31 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Krister Schultz
Johan Castwall (OPOL)
Ledamot
2021-03-22 — 2023-03-31
E-post: johancastwall@stockholmshamnar.se
Visa alla uppdrag för Johan Castwall
Johanna Magnusson (OPOL)
Ledamot
2022-05-09 — 2023-03-31
Telefon: 08-508 29762
E-post: johanna.magnusson@stadshusab.se
Visa alla uppdrag för Johanna Magnusson
Ingrid Storm (OPOL)
Suppleant
2021-03-22 — 2023-03-31
E-post: ingrid.storm@stadshusab.se
Visa alla uppdrag för Ingrid Storm
Catharina Gyllencreutz (OPOL)
Suppleant
2021-03-22 — 2023-03-31
Telefon: 08-508 29 000
E-post: catharina.gyllencreutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Catharina Gyllencreutz
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
Lekmannarevisor
2021-03-22 — 2023-03-31
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulla-Britt Ling-Vannerus
Barbro Ernemo (V)
Lekmannarevisorssuppleant
2021-03-22 — 2023-03-31
E-post: barbro.ernemo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Barbro Ernemo