Briareus 103 Samhällsfastigheter i Stockholm AB

Mandatperiod: 2021-09-06 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Claes Magnusson (OPOL)
Ordförande
2021-09-06 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Claes Magnusson
Sofia Johansson (OPOL)
Ledamot
2021-09-06 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Sofia Johansson
Anders Lundbeck (OPOL)
Ledamot
2021-09-06 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Anders Lundbeck
Per Backe (OPOL)
Suppleant
2021-09-06 — 2023-03-31
Fastighetschef
Mobil: 0739216209
E-post: per.backe@sisab.se
Visa alla uppdrag för Per Backe
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)
Lekmannarevisor
2021-09-06 — 2023-03-31
E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulla-Britt Ling-Vannerus
Amanj Mala-Ali (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2021-09-06 — 2023-03-31
E-post: amanj.mala-ali@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Amanj Mala-Ali