Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB

Mandatperiod: 2023-04-01 - 2027-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Maria Mannerholm (OPOL)
Ordförande
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Maria Mannerholm
Oscar Fex (OPOL)
Ledamot
2023-04-01 — 2027-03-31
Ekonomichef
Telefon: 08-50836104
E-post: oscar.fex@micasa.se
Visa alla uppdrag för Oscar Fex
Hanna Markkula (OPOL)
Ledamot
2023-12-11 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Hanna Markkula
Anders Kjellqvist (OPOL)
Suppleant
2023-12-11 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Anders Kjellqvist
Sara von Essen-Wallin (OPOL)
Suppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
Visa alla uppdrag för Sara von Essen-Wallin
Lola Bodin (V)
Lekmannarevisor
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: lola.bodin@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lola Bodin
Eva Aronsson (KD)
Lekmannarevisorssuppleant
2023-04-01 — 2027-03-31
E-post: eva.aronsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Aronsson