Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Maria Mannerholm (OPOL)
Ordförande
2019-01-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Maria Mannerholm
Oscar Fex (OPOL)
Ledamot
2019-01-01 — 2023-03-31
Ekonomichef
Telefon: 08-50836104
E-post: oscar.fex@micasa.se
Visa alla uppdrag för Oscar Fex
Sten Gunnar Kempe (OPOL)
Ledamot
2019-01-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Sten Gunnar Kempe
Sven Gunnar Ohlsén (OPOL)
Suppleant
2019-01-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Sven Gunnar Ohlsén
Sara von Essen-Wallin (OPOL)
Suppleant
2022-11-28 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Sara von Essen-Wallin
Eva Aronsson (KD)
Lekmannarevisor
2019-01-01 — 2023-03-31
E-post: eva.aronsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Aronsson
Bosse Ringholm (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-01-01 — 2023-03-31
E-post: bosse.ringholm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Bosse Ringholm