Hägersten-Älvsjö och Skärholmens stadsdelsnämnders regionala råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Ingela Hedén (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Ingela Hedén
Axel Otten (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Ledamot
Visa alla uppdrag för Axel Otten
Mikael Erdefelt (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Mobil: 070-687 80 78
E-post: mikael_erdefelt@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Mikael Erdefelt
Ulla Smedberg (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: ulla.smedberg@telia.com
Visa alla uppdrag för Ulla Smedberg
Lotta Rosenström (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
FUB/HSO
E-post: rosenstrom.lotta@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lotta Rosenström
Anette Rosing (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Anette Rosing
Margareta Åsén Johansson (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
E-post: margareta.asenjohansson@telia.com
Visa alla uppdrag för Margareta Åsén Johansson
Patrick Aronsson (OPOL)
Ledamot
2023-01-01 — 2026-12-31
Visa alla uppdrag för Patrick Aronsson