Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott

Mandatperiod: 2023-02-22 - 2026-10-18

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Karin Wanngård (S)
Ordförande
2023-02-22 — 2026-10-18
Finansborgarråd
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: karin.wanngard@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Wanngård
Christofer Fjellner (M)
Vice ordförande
2023-02-22 — 2026-10-18
Oppositionsborgarråd
Telefon: 08-50829380
E-post: christofer.fjellner@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Christofer Fjellner
Anders Österberg (S)
Ledamot
2023-02-22 — 2026-10-18
E-post: anders.osterberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Anders Österberg
Clara Lindblom (V)
Ledamot
2023-02-22 — 2026-10-18
Borgarråd
Mobil: 0761-22 91 13
E-post: clara.lindblom@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Clara Lindblom
Åsa Lindhagen (MP)
Ledamot
2023-02-22 — 2026-10-18
kommunfullm
E-post: asa.lindhagen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Åsa Lindhagen
Annika Friberg (M)
Ledamot
2023-02-22 — 2026-10-18
E-post: annika.friberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Annika Friberg
Jan Jönsson (L)
Ledamot
2023-02-22 — 2026-10-18
Oppositionsborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Jönsson
Alexander Ojanne (S)
Ersättare
2023-02-22 — 2026-10-18
Borgarråd
E-post: alexander.ojanne@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Alexander Ojanne
Maria-Elsa Salvo (S)
Ersättare
2024-02-01 — 2026-10-18
Heltidsarvoderad
E-post: maria-elsa.salvo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria-Elsa Salvo
Arvid Vikman Rindevall (S)
Ersättare
2023-02-22 — 2026-10-18
Telefon: 08-50829265
E-post: arvid.vikman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Arvid Vikman Rindevall
Alexandra Mattsson (V)
Ersättare
2023-02-22 — 2026-10-18
Borgarråd
E-post: alexandra.mattsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Alexandra Mattsson
Jonas Nilsson (M)
Ersättare
2023-02-22 — 2026-10-18
Chef Public Affairs
Mobil: 070-3590634
Visa alla uppdrag för Jonas Nilsson
Isabel Smedberg-Palmqvist (L)
Ersättare
2023-02-22 — 2026-10-18
jurist, kommunfullm
E-post: Isabel.smedberg-palmqvist@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Isabel Smedberg-Palmqvist
Jonas Naddebo (C)
Ersättare
2023-02-22 — 2026-10-18
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Naddebo