Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott

Mandatperiod: 2023-02-22 - 2026-10-18

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Arvid Vikman Rindevall (S)
Ordförande
2023-02-22 — 2026-10-18
Telefon: 08-50829265
E-post: arvid.vikman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Arvid Vikman Rindevall
Kristina Lutz (M)
Vice ordförande
2023-02-22 — 2026-10-18
Mobil: 070 312 61 24
E-post: kristina.lutz@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Kristina Lutz
Alexander Ojanne (S)
Ledamot
2023-02-22 — 2026-10-18
Borgarråd
E-post: alexander.ojanne@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Alexander Ojanne
Alexandra Mattsson (V)
Ledamot
2023-03-08 — 2026-10-18
Borgarråd
E-post: alexandra.mattsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Alexandra Mattsson
Martin Hansson (MP)
Ledamot
2023-02-22 — 2026-10-18
Intern gruppledare
Mobil: 0739-30 66 14
E-post: martin.g.hansson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Martin Hansson
Jonas Nilsson (M)
Ledamot
2023-02-22 — 2026-10-18
Chef Public Affairs
Mobil: 070-3590634
Visa alla uppdrag för Jonas Nilsson
Isabel Smedberg-Palmqvist (L)
Ledamot
2023-02-22 — 2026-10-18
jurist, kommunfullm
E-post: Isabel.smedberg-palmqvist@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Isabel Smedberg-Palmqvist
Catharina Piazzolla (S)
Ersättare
2023-02-22 — 2026-10-18
Mobil: 0707331129
E-post: catharina.piazzolla@socialdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Catharina Piazzolla
Emilia Bjuggren (S)
Ersättare
2023-02-22 — 2026-10-18
Borgarråd
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Emilia Bjuggren
Jan Valeskog (S)
Ersättare
2023-02-22 — 2026-10-18
Borgarråd
Socialdemokraternas kansli Stadshuset
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Valeskog
Torun Boucher (V)
Ersättare
2023-02-22 — 2026-10-18
Telefon: 08-508 29 121
E-post: torun.boucher@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Torun Boucher
Annika Friberg (M)
Ersättare
2023-02-22 — 2026-10-18
E-post: annika.friberg@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Annika Friberg
Jan Jönsson (L)
Ersättare
2023-02-22 — 2026-10-18
Oppositionsborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Jönsson
Jonas Naddebo (C)
Ersättare
2023-02-22 — 2026-10-18
E-post: jonas.naddebo@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Naddebo