Skarpnäck, Enskede-Årsta-Vantör och Farstas råd för funktionshinderfrågor

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Lennart Almqvist (OPOL)
Ordförande-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: almqvist.lennart@gmail.com
Visa alla uppdrag för Lennart Almqvist
Beatrice Kolijn (OPOL)
Vice ordförande-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 073 645 29 96
E-post: kolijnb@gmail.com
Visa alla uppdrag för Beatrice Kolijn
Parisa Piran (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Parisa Piran
Rolf Eriksson (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: rolf.h.eriksson@telia.com
Visa alla uppdrag för Rolf Eriksson
Ulf Olsson (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Civilingenjör
E-post: ulf.olsson@abc.se
Visa alla uppdrag för Ulf Olsson
Anne Mondotter (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: annekc71@yahoo.com
Visa alla uppdrag för Anne Mondotter
Lena Nisula Wester (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 070 610 60 85
E-post: lena.nisula.wester@srf.nu
Visa alla uppdrag för Lena Nisula Wester
Anton Ullvin (OPOL)
Ledamot-Org
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: anton.ullvin@fhdbf.se
Visa alla uppdrag för Anton Ullvin