Anders Karlsson (M)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 13
Mobil: 070-9862720
E-post: anders.e.karlsson.ak@gmail.com, anders.erik.karlsson@stockholm.se

Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Södermalms stadsdelsnämnd
Ersättare (M) Fastighetsnämnden
Ersättare (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Anders Karlsson (M)

Högupplöst foto