Sophia Granswed Baat (M)

Egenföretagare
Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 33
Mobil: 070-73 70 275
E-post: sophia.granswed@gmail.com, info@sophiagranswed.se

Ordförande (M) Socialnämndens individutskott
Ombud (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Skärholmens stadsdelsnämnd
Ledamot (M) Socialnämnden
Ledamot (M) Stockholms Stads Parkerings AB
Ledamot (M) Stockholmshem, AB
Ersättare (M) Kommunstyrelsen
Ersättare (M) Kommunstyrelsens integrationsutskott
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald