Sophia Granswed Baat (M)

Egenföretagare
Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 33
Mobil: 070-73 70 275
E-post: sophia.granswed@gmail.com, info@sophiagranswed.se

Ombud (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (M) Idrottsnämnden
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Kulturnämnden
Ersättare (M) Kommunstyrelsen
förtorendevald

Sök förtroendevald