Björn Ljung (L)

affärsutvecklingschef, kommunfullm
Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 16
E-post: bjorn@ljungconsulting.se

Ordförande (L) Stockholmshem, AB
Ombud (L) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (L) Kommunfullmäktige
Ledamot (L) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
Ledamot (L) Mälardalsrådets stämma
Ledamot (L) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (L) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare (L) Kommunstyrelsen
Ersättare (L) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ersättare (L) Kommunstyrelsens integrationsutskott
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald