Björn Ljung (L)

affärsutvecklingschef, kommunfullm
Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 17
E-post: bjorn@ljungconsulting.se

Vice ordförande (L) Stockholmshem, AB
Ledamot (L) Kommunfullmäktige
Ledamot (L) Kommunstyrelsens personal- och jämställdhetsutskott
Ledamot (L) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (L) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare (L) Kommunstyrelsen
Ersättare (L) Kommunstyrelsens ytterstads- och demokratiutskott

Sök förtroendevald