Yvonne Fernell-Ingelström (M)

socionom, kommunfullm, ersättare
Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Mobil: 0725-666 897
E-post: yvonne.ingelstrom@gmail.com

Ledamot (M) Socialnämnden
Ledamot (M) Socialnämndens organisations- och föreningsutskott
Ledamot (M) Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
Ersättare (M) Kommunfullmäktige
Yvonne Fernell-Ingelström (M)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto