Pelle Björklund (OPOL)

Verkst direktör
Telefon: 08-508 370 00
Mobil: 076-123 70 10
E-post: pelle.bjorklund@svenskabostader.se

Ledamot (OPOL) Kommittén för Stockholmia – forskning och förlag
Pelle Björklund (OPOL)