Annika Johansson Hansson (S)

Valkrets: Östra Söderort
E-post: tis.johansson@tele2.se

Ledamot (S) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (S) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare (S) Kommunfullmäktige

Sök förtroendevald