Eva Fagerhem (S)

socionom
Telefon: 08-508 20 114
Mobil: 076-122 01 14
E-post: eva.fagerhem@stockholm.se, eva@fagerhem.se

Vice ordförande (S) Hägersten-Älvsjö sociala delegation
Ledamot (S) Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
förtorendevald
FOTO: Kenneth Hellman
Högupplöst foto

Sök förtroendevald