Joakim Larsson (M)

borgarråd, kommunfullm
Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 5
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se

Borgarråd (M) Borgarrådsberedningen
Ordförande (M) Stadsbyggnadsnämnden
Ombud (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Kommunstyrelsen
Ledamot (M) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ledamot (M) Krisledningsnämnden
Ledamot (M) Mälardalsrådets stämma
Ledamot (M) Stadsbyggnadsnämndens namnberedning
Ledamot (M) Stockholms Stadshus AB
Ersättare (M) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Joakim Larsson (M)
Fotograf: Peter Knutsson
Högupplöst foto