Joakim Larsson (M)

borgarråd, kommunfullm
Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 5
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 508 29 077
E-post: joakim.larsson@stockholm.se

Borgarråd (M) Borgarrådsberedningen
Vice ordförande (M) Exploateringsnämnden
Vice ordförande (M) Stadsbyggnadsnämnden
Vice ordförande (M) Stadsholmen, AB
Vice ordförande (M) Svenska Bostäder, AB
Ombud (M) Kommunförbundet Stockholms Län, KSL
Ledamot (M) Exploateringsnämndens strategiråd
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Kommunstyrelsen
Ledamot (M) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ledamot (M) Krisledningsnämnden
Ledamot (M) Mälardalsrådets stämma
Ersättare (M) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Suppleant (M) Stockholms Stadshus AB
förtorendevald
FOTO: Peter Knutsson
Högupplöst foto

Sök förtroendevald