Ewa Samuelsson (KD)

E-post: ewasamuelsson04@gmail.com

Vice ordförande (KD) Överförmyndarnämnden
Suppleant (KD) Familjebostäder, AB
Ewa Samuelsson (KD)
Fotograf: Claes Amrén
Högupplöst foto