Jessica Stjernström (KD)

Ombudsman funktionshinderrörelsen
E-post: jessica.stjernstrom@extern.stockholm.se

Ersättare (KD) Spånga-Tensta sociala delegation
Ersättare (KD) Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Jessica Stjernström (KD)
Fotograf: Michael Folmer
Högupplöst foto