Henrik Sjölander (M)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 35
Mobil: 070-643 33 07
E-post: henrik.k.sjolander@gmail.com

Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Kungsholmens stadsdelsnämnd
Ledamot (M) Servicenämnden
Ersättare (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Henrik Sjölander (M)

Högupplöst foto