Hanna Gerdes (L)

Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 77
E-post: hanna.gerdes@folkpartiet.se

Vice ordförande (L) Kulturnämndens arkivutskott
Ledamot (L) Kommunfullmäktige
Ledamot (L) Kulturnämnden
Ersättare (L) Kommunförbundet Stockholms Län, KSL
Suppleant (L) Familjebostäder, AB

Sök förtroendevald