Fredrik Lindstål (C)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 45
Mobil: 0707-91 37 28
E-post: fredrik.lindstal@stockholm.se

Ordförande (C) Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Ordförande (C) Stockholms Hamn AB
Ledamot (C) Kommunfullmäktige
Ledamot (C) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (C) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare (C) Kommunstyrelsen
Ersättare (C) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald