Fredrik Lindstål (C)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 45
Mobil: 0707-91 37 28
E-post: fredrik.lindstal@stockholm.se

Ordförande (C) Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Ordförande (C) Stockholms Hamn AB
Ledamot (C) Kommunfullmäktige
Ledamot (C) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare (C) Kommunstyrelsen
Ersättare (C) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
Fredrik Lindstål (C)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto