Fredrik Lindstål (C)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 20
Mobil: 0707-91 37 28
E-post: fredrik.lindstal@stockholm.se

Borgarråd (C) Borgarrådsberedningen
Ordförande (C) Arbetsmarknadsnämnden
Ordförande (C) Kommunstyrelsens integrationsutskott
Ordförande (C) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ordförande (C) Stockholms Hamn AB
Ledamot (C) Kommunfullmäktige
Ledamot (C) Krisledningsnämnden
Ledamot (C) Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM)
Ledamot (C) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (C) Stockholm Business Region AB
Ersättare (C) Kommunstyrelsen
Ersättare (C) Kommunstyrelsens trygghetsutskott
Suppleant (C) Stockholms Stadshus AB
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald