Ulf Bourker Jacobsson (M)

E-post: ulf.bourker.jacobsson@stockholm.se

Ordförande (M) Revisorsgrupp 1
Ordförande (M) Revisorskollegiet
Vice ordförande (M) Revisorsgrupp 3
Lekmannarevisor (M) Direktionen för Handelshögskolan i Stockholm
Lekmannarevisor (M) Kaplansbacken AB
Lekmannarevisor (M) Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Lekmannarevisor (M) Stockholms Stadshus AB
Lekmannarevisor (M) Stockholmsregionens Europaförening
Lekmannarevisor (M) Stockholmsregionens Europakontor AB

Sök förtroendevald