Lars Riddervik (M)

Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se

Ordförande (M) Revisorsgrupp 1
Ordförande (M) Revisorskollegiet
Ledamot (M) Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Ledamot (M) Revisorsgrupp 2
Lekmannarevisor (M) Familjebostäder Fastighetsnät, AB
Lekmannarevisor (M) Familjebostäder, AB
Lekmannarevisor (M) Gyllene Ratten Ny AB
Lekmannarevisor (M) Hemmahamnen Kontor AB
Lekmannarevisor (M) Invest Stockholm Business Region AB
Lekmannarevisor (M) Stiftelsen Barnens Dag
Lekmannarevisor (M) Stockholm Business Region AB
Lekmannarevisor (M) Stockholms Stadshus AB
Lekmannarevisor (M) Visit Stockholm AB
Lars Riddervik (M)

Högupplöst foto