Lars Riddervik (M)

Mobil: 0705-94 85 30
E-post: lars.riddervik@stockholm.se

Ledamot (M) Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Ledamot (M) Revisorsgrupp 1
Ledamot (M) Revisorsgrupp 2
Ledamot (M) Revisorskollegiet
Lekmannarevisor (M) Familjebostäder Fastighetsnät, AB
Lekmannarevisor (M) Familjebostäder, AB
Lekmannarevisor (M) Gyllene Ratten Ny AB
Lekmannarevisor (M) Hemmahamnen Kontor AB
Lekmannarevisor (M) Invest Stockholm Business Region AB
Lekmannarevisor (M) Stiftelsen Barnens Dag
Lekmannarevisor (M) Stockholm Business Region AB
Lekmannarevisor (M) Visit Stockholm AB

Sök förtroendevald