Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)

Mobil: 070-603 09 21
E-post: ullabrittling@gmail.com, ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se

Ledamot (M) Revisorsgrupp 1
Ledamot (M) Revisorsgrupp 3
Lekmannarevisorssuppleant (M) S:t Erik Fiber AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) S:t Erik Kommunikation AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
Lekmannarevisorssuppleant (M) Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
Lekmannarevisorssuppleant (M) Stokab, AB

Sök förtroendevald