Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)

E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se

Ledamot (M) Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Ledamot (M) Revisorsgrupp 1
Ledamot (M) Revisorsgrupp 2
Ersättare (M) Revisorskollegiet
Lekmannarevisor (M) Fastighets AB Charkuteristen
Lekmannarevisor (M) Fastighets AB Gavia
Lekmannarevisor (M) Fastighets AB G-mästaren
Lekmannarevisor (M) Fastighets AB Godsfinkan
Lekmannarevisor (M) Fastighets AB Grosshandlarvägen
Lekmannarevisor (M) Fastighets AB Kylrummet
Lekmannarevisor (M) Fastighets AB Palmfelt Center
Lekmannarevisor (M) Fastighets AB Runda Huset
Lekmannarevisor (M) Fastighets AB Styckmästaren
Lekmannarevisor (M) Fastighets AB Tuben
Lekmannarevisor (M) Kylfacket Förvaltning AB
Lekmannarevisor (M) Langobardia AB
Lekmannarevisor (M) S:t Erik Fiber AB
Lekmannarevisor (M) S:t Erik Kommunikation AB
Lekmannarevisor (M) S:t Erik Markutveckling AB
Lekmannarevisor (M) Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
Lekmannarevisor (M) Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
Lekmannarevisor (M) Stockholm Norra Station AB
Lekmannarevisor (M) Stokab, AB

Sök förtroendevald