Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)

E-post: ulla-britt.ling-vannerus@stockholm.se

Ledamot (M) Revisorsgrupp 1
Ledamot (M) Revisorsgrupp 3
Lekmannarevisorssuppleant (M) S:t Erik Fiber AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) S:t Erik Kommunikation AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
Lekmannarevisorssuppleant (M) Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
Lekmannarevisorssuppleant (M) Stockholm Avfall AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Stockholm Vatten AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Stockholm Vatten och Avfall AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Stokab, AB

Sök förtroendevald