Bengt Hansson (C)

Mobil: 070-555 46 40
E-post: bengt.hansson@stockholm.se

Ledamot (C) Revisorsgrupp 1
Ledamot (C) Revisorsgrupp 2
Lekmannarevisor (C) Nynäshamns Hamn AB
Lekmannarevisor (C) Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM)
Lekmannarevisor (C) Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS)
Lekmannarevisor (C) Stockholms Hamn AB
Bengt Hansson (C)