Bosse Ringholm (S)

E-post: bosse.ringholm@stockholm.se

Ordförande (S) Revisorsgrupp 3
Vice ordförande (S) Revisorsgrupp 1
Vice ordförande (S) Revisorskollegiet
Lekmannarevisorssuppleant (S) Familjebostäder Fastighetsnät, AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Familjebostäder, AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Gyllene Ratten Ny AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Hemmahamnen Kontor AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Mässfastigheter i Stockholm AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
Lekmannarevisorssuppleant (S) Stockholm Avfall AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Stockholm Vatten AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Stockholm Vatten och Avfall AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Stockholms Stadshus AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Stockholmsmässan AB
Lekmannarevisorssuppleant (S) Stockholmsregionens Europaförening
Lekmannarevisorssuppleant (S) Stockholmsregionens Europakontor AB

Sök förtroendevald