Olle Burell (S)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 48
S-kansliet Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-508 29 243
E-post: olle.burell@stockholm.se

Ordförande (S) Kommunfullmäktige
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot (S) Rikskommittén Sveriges Nationaldag och Svenska Flaggans Dag
Ledamot (S) Stockholm International Water Institute (Stiftelsen Stockholm Water Foundation)
Ledamot (S) Stockholmsregionens Europaförening
Olle Burell (S)

Högupplöst foto