Elisabeth Johnson (M)

Mobil: 070-6462151
E-post: elisabeth.johnson@telia.com

Ledamot (M) Skärholmens stadsdelsnämnd
Ersättare (M) Socialnämnden
Ersättare (M) Socialnämndens tillståndsutskott
förtorendevald
FOTO: Hans Alm
Högupplöst foto

Sök förtroendevald