Bo Arkelsten (M)

kommunfullm
Mobil: 070 609 09 42
E-post: bo.arkelsten@gmail.com

Ordförande (M) Hässelby-Vällingby sociala delegation
Vice ordförande (M) Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Ledamot (M) Stockholms Stads Parkerings AB
Ersättare (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ersättare (M) Trafiknämnden
Bo Arkelsten (M)
Fotograf: Ewa Malmsten Nordell
Högupplöst foto