Rodrigo Arce Oliver (V)

Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 63
Mobil: 0709188610
E-post: rodrigo.arce@vansterpartiet.se

Ledamot (V) Kommunfullmäktige
Ledamot (V) Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030
Ledamot (V) Stockholm International Water Institute (Stiftelsen Stockholm Water Foundation)
Ersättare (V) Kulturnämnden
Ersättare (V) Mälardalsrådets stämma
Ersättare (V) Storsthlm (tidigare KSL)
Rodrigo Arce Oliver (V)