Karin Wanngård (S)

Gruppledare, kommunfullm
Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 21
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM

Borgarråd (S) Borgarrådsberedningen
Vice ordförande (S) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Vice ordförande (S) Stockholms Stadshus AB
1:e vice ordförande (S) Kommunstyrelsen
1:e vice ordförande (S) Krisledningsnämnden
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Mälardalsrådets stämma
Ledamot (S) Mässfastigheter i Stockholm AB
Ledamot (S) Stockholm International Water Institute (Stiftelsen Stockholm Water Foundation)
Ledamot (S) Stockholmsmässan AB
Ledamot (S) Stockholmsregionens Europaförening
förtorendevald
FOTO: Björn Dalin
Högupplöst foto

Sök förtroendevald