Karin Wanngård (S)

Finansborgarråd
Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 21
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM
E-post: karin.wanngard@stockholm.se

Borgarrådsberedningens ordförande (S) Borgarrådsberedningen
Ordförande (S) Kommunstyrelsen
Ordförande (S) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott
Ordförande (S) Krisledningsnämnden
Ordförande (S) Mässfastigheter i Stockholm AB
Ordförande (S) Stockholm Business Region AB
Ordförande (S) Stockholms Stadshus AB
Ordförande (S) Stockholmsmässan AB
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Stockholmsregionens Europaförening
Karin Wanngård (S)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto