Karin Wanngård (S)

Gruppledare, kommunfullm
Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 21
Stadshuset, S-kansliet
105 35
STOCKHOLM

Borgarråd (S) Borgarrådsberedningen
Vice ordförande (S) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Vice ordförande (S) Mässfastigheter i Stockholm AB
Vice ordförande (S) Stockholms Stadshus AB
Vice ordförande (S) Stockholmsmässan AB
1:e vice ordförande (S) Kommunstyrelsen
1:e vice ordförande (S) Krisledningsnämnden
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Mälardalsrådets stämma
Ledamot (S) Stockholm International Water Institute (Stiftelsen Stockholm Water Foundation)
Ledamot (S) Stockholmsregionens Europaförening
Karin Wanngård (S)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto