Fredrik Pettersson (S)

Valkrets: Bromma-Kungsholmen
E-post: pettersson-fredrik@hotmail.com

Ordförande (S) Överförmyndarnämnden
Ledamot (S) Stiftelsen Barnens Dag
Ersättare (S) Avfallsnämnden
Ersättare (S) Kommunfullmäktige
Ersättare (S) Valberedningen
Suppleant (S) Stockholm Avfall AB
Suppleant (S) Stockholm Vatten AB
Suppleant (S) Stockholm Vatten och Avfall AB
Fredrik Pettersson (S)
Fotograf: Björn Dalin
Högupplöst foto