Maria Hannäs (V)

jourhandläggare
Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Mobil: 076-796 62 00
E-post: maria.hannas@stockholm.se

Ledamot (V) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (V) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ledamot (V) Stadsbyggnadsnämndens namnberedning
Suppleant (V) Stadsholmen, AB
Suppleant (V) Stockholmshem, AB
Suppleant (V) Svenska Bostäder, AB

Sök förtroendevald