Lotta Edholm (L)

borgarråd, kommunfullm
Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 17
Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: lotta.edholm@stockholm.se

Borgarråd (L) Borgarrådsberedningen
Ordförande (L) Utbildningsnämnden
2:e vice ordförande (L) Kommunstyrelsen
2:e vice ordförande (L) Krisledningsnämnden
Ombud (L) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (L) Kommunfullmäktige
Ledamot (L) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Ledamot (L) Stockholms Stadshus AB
Ersättare (L) Mälardalsrådets stämma
förtorendevald
FOTO: Powel Flato
Högupplöst foto

Sök förtroendevald