Emil Adén (S)

E-post: emil.aden@gmail.com

Ledamot (S) Socialnämndens tillståndsutskott
Ersättare (S) Socialnämnden
Suppleant (S) Stadsholmen, AB
Suppleant (S) Svenska Bostäder, AB
Emil Adén (S)