Salar Rashid (S)

Ledamot av kommunfullmäktige
Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 51
Mobil: 0761229283
E-post: salar.rashid@stockholm.se

Vice ordförande (S) Arbetsmarknadsnämnden
Vice ordförande (S) Skärholmens stadsdelsnämnd
Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Ersättare (S) Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM)
Suppleant (S) Stockholms Stadshus AB
förtorendevald
FOTO: Hans Alm
Högupplöst foto

Sök förtroendevald