Anna-Klara Müntzing (MP)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Mobil: 073-998 55 27
E-post: anna-klara.muntzing@stockholm.se

Ledamot (MP) Södermalms stadsdelsnämnd
Ersättare (MP) Kommunfullmäktige

Sök förtroendevald