Andrea Hedin (M)

Oppositionsborgarråd
Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 4
E-post: andrea.hedin@stockholm.se

Borgarråd (M) Borgarrådsberedningen
Vice ordförande (M) Utbildningsnämnden
Ledamot (M) Kommunfullmäktige
Ledamot (M) Krisledningsnämnden
Ledamot (M) Skolfastigheter i Stockholm AB
Ledamot (M) Socialnämnden
Ledamot (M) Socialnämndens tillståndsutskott
Ersättare (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Andrea Hedin (M)

Högupplöst foto