Katarina Luhr (MP)

Borgarråd, kommunfullm
Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 47
Mobil: 076-1229640
E-post: Katarina.Luhr@stockholm.se

Borgarråd (MP) Borgarrådsberedningen
Ordförande (MP) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot (MP) Kommunfullmäktige
Ledamot (MP) Krisledningsnämnden
Ledamot (MP) Mälardalsrådets stämma
Ledamot (MP) Stockholm International Water Institute (Stiftelsen Stockholm Water Foundation)
Ledamot (MP) Stockholms Stadshus AB
Ledamot (MP) Svealands kustvattenvårdsförbunds stämma
Katarina Luhr (MP)

Högupplöst foto