Katarina Luhr (MP)

Borgarråd, kommunfullm
Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 47
Mobil: 076-1229640
E-post: Katarina.Luhr@stockholm.se

Borgarråd (MP) Borgarrådsberedningen
Ordförande (MP) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot (MP) Kommunfullmäktige
Ledamot (MP) Krisledningsnämnden
Ledamot (MP) Mälardalsrådets stämma
Ledamot (MP) Stockholm International Water Institute (Stiftelsen Stockholm Water Foundation)
Suppleant (MP) Stockholms Stadshus AB

Sök förtroendevald