Katarina Luhr (MP)

Borgarråd, kommunfullm
Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 47
Mobil: 076-1229640
E-post: Katarina.Luhr@stockholm.se

Borgarråd (MP) Borgarrådsberedningen
Ordförande (MP) Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ombud (MP) Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Ledamot (MP) Kommunfullmäktige
Ledamot (MP) Krisledningsnämnden
Ledamot (MP) Mälardalsrådets stämma
Ersättare (MP) Kommunstyrelsen
Ersättare (MP) Kommunstyrelsens ekonomiutskott
Suppleant (MP) Stockholms Stadshus AB

Sök förtroendevald